Úvodní stránka

Mateřská škola Sluníčko Roudnice nad Labem, Školní 1805

Vítáme Vás na stránkách naší mateřské školy.

 

Zřizovatel školy je Město Roudnice n. L.

Založena byla v roce 1977. Nejprve měla čtyři třídy v budově Školní 1805. V roce 2009 byla rozšířena o odloučené pracoviště Školní 1804.

164 dětí je rozděleno do sedmi tříd, šesti běžných a jedné speciální, kam dochází děti se zdravotním znevýhodněním se speciálními vzdělávacími potřebami (mentální, tělesné, smyslové pstižení, vady řeči, více vad, poruchy autistického spektra). Třídy jsou barevně laděny a pojmenovány podle zvířátek. Jsou prostorné a světlé s dostatkem hraček, didaktických pomůcek. Na výzdobě školy se podílejí děti svými pracemi.

Do běžných tříd jsou děti zařazovány podle věku a to tak, že do budovy Školní 1804 (třídy Kuřátka a Berušky) chodí zpravidla děti od tří do čtyř let, tedy prvního ročníku MŠ. V budově Školní 1805 jsou nejmladší děti ve třídě Zajíčci, starší postupně ve třídě Rybičky a Sovičky. Třídy Motýlci a Krtečci jsou smíšené, navštěvují je děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

V prostorách školy v budově Školní 1804 je umístěno detašované pracoviště Speciálně pedagogického centra v Litoměřicích. Speciální pedagog zde provádí nápravu řeči, vyšetření školní zralosti, odborné vedeni dětí a rodin. Pracoviště slouží dětem z mateřské školy Sluníčko i dětem z celého spádového okolí Roudnice n. L.

Škola je zasazena v rozlehlé zahradě s průlezkami a herními prvky.

S dětmi pracujeme podle školního vzdělávacího programu Svět kolem nás, který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Aktuality

V této rubrice nejsou žádné články.